დაგვიკავშირდით

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

 

მისამართი: კეკელიძის ქ. №4, 0179, თბილისი, საქართველო 

ტელეფონი: +(995 32) 299 11 84;

ელ.ფოსტა:  dcfta@moesd.gov.ge 

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო