სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამა (ENPARD)
ევროკავშირი საქართველოს სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარებას ხელს უწყობს სოფ...
DCFTA ადაპტირების პროგრამა
DCFTA ადაპტირების პროგრამა ემსახურება მცირე და საშუალო საწარმოების კონკურენტუნარ...
მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და DCFTA საქართველოში
პროექტი „მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და DCFTA საქართველოში&ld...
DCFTA ხელშეწყობის პროგრამა
DCFTA-ს ხელშეწყობის პროგრამა (200 მლნ ევროს მოცულობით) ემსახურება საქართველ...
მეწარმე ქალების მხარდაჭერის პროგრამა
მეწარმე ქალების მხარდაჭერის პროგრამა ემსახურება ქალთა მეწარმეობისა და ბიზნესში მ...
The EU4Business - EBRD საკრედიტო ხაზი
EU4Business - EBRD საკრედიტო ხაზი წარმოადგენს ევროკავშირისა და EBRD-ის ერთობლივ ...
მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსების მექანიზმი, II ფაზა
აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) ქვეყნების, მათ შორის, საქართველოს, მცირე და ს...
East Invest პროგრამა მცირე და საშუალო ბიზნესის გასაძლიერებლად
East Invest პროგრამა არის აღმოსავლეთ ევროპის სამეზობლო რეგიონის რეგიონ...
East Invest 2 ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციების (BSOs) and მცირე და საშუალო ბიზნესის (SME) მხარდას...
East Invest 2 პროგრამა მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს ხელსაყრელი ეკონომიკური გ...
ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების ხელშეწყობის პროგრამა
ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების ხელშეწყობის პროგრამა, რომელიც ევროკავშირის დ...
მმართველობა განვითარებისთვის (G4G)
სავაჭრო საკითხებზე მომუშავე საკონსულტაციო საბჭო  აშშ-ის საერთაშორისო განვით...